نمایش 1 - 1 از 1
حجت الاسلام حاجتی در گفتگو با دانا: نویسنده کتاب عصر خمینی با اشاره به اینکه امروز نفت کش های جمهوری اسلامی ایران 14 هزار کیلومتر را طی کرده و در دریای کارئیب که حیاط خلوت آمریکاست محموله های سوختی تحویل می دهند گفت: ارتش ایالات متحده آمریکا در برابر این اقدام هیچ غلطی نمی تواند بکند یعنی 30 سال بعد از ارتحال امام، همچنان پژواک سخن ایشان، که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند شنیده می شود.
03/13/1399 - 18:17
اشتراک در حجت الاسلام حاجتی