نمایش 1 - 1 از 1
سخنی کوتاه با نماینده مردم بهار و کبودراهنگ: توسعه صنایع تبدیلی و مدیریت صادرات و واردات از جمله موارد مهمی است که کشاورزان طی سالهای گذشته همواره به دنبال برآورده شدن آن بوده اند و در واقع یکی از مهمترین خواسته های کشاورزان از نماینده منتخب مردم است.
03/22/1399 - 19:08
اشتراک در مجید قاسمی جمشید