نمایش 1 - 1 از 1
مهدی طراوتی‌توانا، شاعر جوان شعر به‌عنوان اصیل‌ترین جلوه هنر فارسی در کشور ما، دارای اهمیت ویژه بوده؛ مردم ما قرن‌هاست با اشعار شاعران بزرگ مأنوس‌اند و دغدغه‌ها، خواسته‌ها و درونیاتشان را در لابه‌لای ابیات شاعران بلندمرتبه می‌جویند و بر زبان می‌آورند.
05/22/1399 - 19:26
اشتراک در مهدی طراوتی‌توانا