نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست خانه جوان همدان اعلام کرد: برآنیم با بهره گیری از خلاقیت نوین جوانان تحصیلکرده و نخبه شهرهمدان تعاملات جذابی را برای حضور این قشر در خانه جوان مهیا کنیم.
05/23/1399 - 12:18
اشتراک در خانه جوان