نمایش 1 - 1 از 1
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در سال ۸۷ یک کمپین جهانی زیر نظر سازمان ملل در راستای تاب آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی راه اندازی شد که مکزیکو سیتی، استانبول و همدان در این طرح شرکت کردند.
06/11/1399 - 13:34
اشتراک در سازمان مدیریت بحران کشور