نمایش 1 - 1 از 1
به همت دانشجوی همدانی مظفری گفت: به یاری خداوند و با عشق به سردار سلیمانی طی ۱۰۴ روزموفق به کتابت دومین قرآن کریم شدم.
06/11/1399 - 13:39
اشتراک در کتابت دومین قرآن کریم