آخرین اخبار

17. دى 1395 - 22:36   |   کد مطلب: 19729
عمارت تاریخی حاج غیبعلی درشمال شرقی صالح آبادواقع شده ودارای دوحصاراندرونی وبیرونی (جلویی وعقبی)بوده است که درسالهای اخیرحصاربیرونی تخریب ونوسازی شده است.

به گزارش بهارانه، این عمارت تنها بنای قدیمی بجای مانده ازتاریخ صالح آباداست که درسه طبقه فوقانی با قدمتی 250 ساله وسبک معماری عهدصفویان دردوره قاجاربنا شده وهمچون نگینی درصالح آباد می درخشد . با وجود ثبت ملی این اثر در فهرست میراث ملی کشور شاهد بی ملایمتی ها و عدم توجه مسئولین ذیربط به این بنا هستیم و متاسفانه در سالیان اخیر رو به ویرانی و تخریب گذاشته است . امیدواریم این بنای فاخر با تدبیری شایسته مرمت و مورد استفاده و بازدید توریست ها قرار گیرد .

نوع مصالح بکار رفته در این بنا ازجنس آجر ،خشت وگل است که ازاستحکام بسیار بالایی برخوردار است .طبقه زیرین بنا محل نگهداری اسب واحشام ،طبقه فوقانی این عمارت شامل اتا قهایی تو درتو با درهای کشویی است که چشم انداززیبا وجذابی داردوطبقه سوم نیز شامل قسمت شاه نشین است .این بنا درابتدادرزمینی به وسعت 1500متر ساخته شده که با گذ شت زمان حصاربیرونی تخریب شده است وهم اکنون حدود 1000مترازاین بنا باقی مانده است .درسده های قبل نقوشی چون شمشیر ذوالفقاروتصاویری از مولی الموحد ین حضرت علی (ع) و نیز آیه هایی از قرآن برروی دیوار های نمای داخلی نگاشته شده بوده که بر اثر رنگ آمیزی نقاشی ساختمان به وسیله مالکین محو گردیده است .در نمای بیرونی طرفین این عمارت نیز اتا قهایی  قدیمی وجوددارد که بنظر می رسد؛ازقدمت کمتری نسبت به بنای اصلی عمارت برخوردارند.در منطقه شاه نشین پنجره هایی  رو به کوچه نمایان بوده که به دلیل بی توجهی دچار شکست شده وبه درخواست همسایگان پنجره ها برداشته و با آجر مسدود می شود.
عمارت حاج غیبعلی درزمان انقلاب اکتبرشوروی محل اتراق نیروهای روسی بودکه درآن زمان روسها در محوطه حیاط اجاقهایی درست  کرده وبرروی آن غذا طبخ می کردند.نیروهای روسی (شوروی)تقریبا 2سال در این مکان سکونت داشتند در این مدت ازهیچگونه اغتشاش ،ایجاد هراس و ناامنی در میان اهالی  صالح آباد دریغ نــمی کردندکه می توان از اقــدام وحشیانه روسها در آتش سوزی مسجدحاج غیبعلی درنزدیکی این عمارت نام برد.همچنین قسمت شاه نشین این عمارت بنا به دلایل نامشخص دچار آتش سوزی می شود که آثاری ازاین آتش سوزیهاتابه امروزدراین محل به چشم می خورد.بعدازاینکه روسها این عمارت را ترک کردند ارمنی هاوارد این عمارت شده ومدتی رانیز در این مکان سپری کردند.
طبق آخرین سندی که ازاین بنای قدیمی بر جای مانده است،این عمارت به وسیله حاج غیبعلی ازورثه قشم بیگ ازبزرگان ده خریداری شده است ..
تهیه عکس و گزارش : مرتضی سلیمانی

انتهای پیام

دیدگاه شما

پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر
کانال تلگرامی پایگاه خبری بهارانه