نمایش 1 - 10 از 490
مسافران از تجربه سفر به همدان می‌گویند
امکانات تله‌کابین گنجنامه در همدان زمينه‌ افزایش اقامت مسافران در اين شهر را فراهم كرده است.
حفاظت از محیط زیست تنها به شعار نیست بلکه ما خود باید از کوچکترین ابعاد زندگی خود دست به کار شده و اقدام به کار عملی و سازنده کنیم.
بازنشستگان
آیا فرزندان بازنشستگان ادارات دولتی باید جانشین آنها ‌شوند؟
یادداشت مهمان؛
مدارس طبیعت امکان تماس بی واسطه و مداوم کودک با طبیعت و تجربه نمودن زیبایی ها و زشتی های آن و ایجاد حس شادی یا غم ناشی از آن ها را فراهم می کند.
گزارش شماره ۳
یادداشت
گزارش_شماره_۲
خبرنگار صدا و سیما در بهار از تجربیات خود می گوید:
سعید ماهری پیرو خبرنگار صدا و سیما در بهار است که شوخ طبعیش در بین خبرنگاران و انتقال مشکلات مردمی به این وسیله به مسئولین را یکی از راههای حل مشکلات مردم می داند.
گزارش شماره ۱
یادداشت
خبرنگار، کسانی که لحظه لحظه زندگی‌شان در حرکت و پویایی عجین شده و رسالت آنها مرزی نمی‌شناسد، رسالتی که پویاست و با هنر آمیخته، و تحمل مشقت‌های آن، انگیزه‌ای راسخ و عزمی مصمم می‌خواهد.
یادداشت/ مرضیه کریمی رادپور
«خبرنگاران چشم بینا و زبان گویای جامعه هستند» این جمله آشنایی برای قشر خبرنگار است که بارها در جلسات متعدد از سوی مسئولین مطرح می شود؛ اما درصد کمی از مسئولین به آن اعتقاد دارند.

صفحه‌ها